AlgaVelan

AlgaVelan Nederland
Wij leggen ons toe op de introductie en exclusieve distributie van veilige oplossingen voor uitéénlopende problemen in diverse sectoren en branches. Wij hebben jarenlange ervaring met "groen" onderhoud bij bijvoorbeeld watersport, recreatieparken, dierentuinen, begraafplaatsen, monumenten, vastgoed, sportaccommodaties, etc.

Het is één van de doelstellingen om chemische middelen te vervangen door natuurlijke oplossingen, met een beter resultaat.

Verklaring Algavelan Nederland m.b.t. het werken met MO5 Sport op kunstgrasvelden.

MO5 Sport is een mengsel micro-organismen, geproduceerd door middel van fermentatie. Het product bevat geen chemische actieve stof.

Werking: Wat doen wij met MO5 Sport?

Op kunstgrasvelden ontstaat overlast door opéénhoping van dood organisch materiaal door inwaaien van stof, grond en ander organische materiaal en ook fosfaat en stikstof. (bladeren, pollen, etc.) Dit materiaal leidt tot overlast zoals gladheid en plasvorming.

Met MO5 Sport zorgen wij voor de natuurlijke afbraak van dit dode organische materiaal door het inzetten van onze micro-organismen. Zoals in de natuur de bladeren op de grond ook verteren. Daarmee brengen we het veld weer zoveel mogelijk terug naar de beginsituatie. In veel conventionele situaties worden producten gebruikt die aanwezige micro- & macrobiologie (vooral algen) afdoden. Dit leidt dan tot een omgekeerde situatie dan waarvoor MO5 Sport wordt ingezet.

MO5 Sport heeft geen biocide of algicide werking, enkel een reinigende werking.

Toelating:

Er is op dit moment geen toelating mogelijk voor MO5 Sport, omdat het geen biocide of gewasbeschermingsmiddel is. Op dit moment is er Europees een beweging richting een aparte sectie voor toelating van biostimulanten. In omringende landen bestaan al wel toelatingen in de vorm van biostimulanten-registratie, zoals Belgie en Polen. Deze vallen dan vaak onder de meststoffenwetgeving. In Nederland wordt een regeling op zijn vroegst verwacht rond 2022.

ECHA (Europees Agentschap voor Chemische Stoffen) heeft lijsten met de actieve stoffen die onderhevig zijn aan PPP en biocide toelating binnen Europa. De micro-organismen in MO5 Sport staan niet op de lijst van ECHA. Alhoewel dit niet bepalend is of iets wel of niet als gewasbeschermingsmiddel of biocide kan worden aangemerkt, is het in het geval van MO5 Sport bepalend dat er geen enkele claim is ten aanzien van effect op andere organismen, enkel dan op versnelde afbraak van dode organische stoffen.

Verder wordt middels een MRL check aangetoond dat er geen bekende chemische middelen in MO5 Sport zitten. (zie bijlage Groen Agro Control Delfgauw)

Varianten van ons product worden volop in de land- en tuinbouw gebruikt. Dit is een veel stringenter toelatingssysteem met handhaving en controles. Hier mag het, tot het moment dat we in Nederland hiervoor wetgeving hebben. Dit is conform Europese wetgeving en overgangsregelingen.

Handhaving:

Op dit moment passen veel beheerders van sportparken chemie toe om de problematiek aan te pakken. Al deze chemie komt dus terecht in het bodem- en oppervlaktewater via het drainagesysteem dat alle kunstgrasvelden hebben.

Verder zorgen de chemische middelen voor een verstopping van de kunstgrasvelden, omdat alle microbiologie die normaal in de bodem voor afbraak van organisch materiaal zorgt, ook wordt afgedood.

Meest voorkomende middelen: Biociden, detergenten (enzymreinigers), waterstofperoxide, strooizout en azijn.

Ewoud van de Wetering Directie

Algavelan Nederland Lid van de BSNC. Vakkennis gegarandeerd!

Bezoekadres: Jagerserf 43 3851 SM Ermelo T 06 55 130 621 info@algavelan.nl www.algavelan.nl

Standnummer

2.25

Sectoren

Ondergronden


  • Stay Safe & Go Easy

    Veilig naar een fysieke vakbeurs!

  • Stay Safe & Go Easy

    Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

x

Wat is STAY & GO?