KNLTB

De KNLTB Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond is de organisatie die staat voor het vergroten van de betekenis van tennis in de Nederlandse samenleving door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van tennis als life-time sport voor iedereen op elk speelniveau.


De KNLTB bevindt zich in een wereld die wordt beïnvloed door:

  • bredere maatschappelijke ontwikkelingen waarvan in het bijzonder van belang individualisering, vergrijzing, commercialisering en informatisering.
  • toenemende diversiteit onder sporters in behoeften, motieven, waarden en speelniveaus.

Hierin heeft de KNLTB de ambitie uit te groeien tot een herkenbare, vitale, vraaggestuurde en maatschappelijk betrokken organisatie van en voor de tennissport. De KNLTB wil toegevoegde waarde bieden aan alle (actieve en potentiële) tennissers op recreatief, wedstrijd- en topniveau.

Die toegevoegde waarde wil de KNLTB waarmaken ten behoeve van en via de tennisvereniging door het bevorderen van een open, gevarieerd en flexibel tennisaanbod dat gedurende het hele jaar toegankelijk is.

Daarmee wil de KNLTB een optimale omgeving en competitie realiseren voor iedereen op elk spelniveau. Tennissers met bijzondere tenniskwaliteiten wordt de mogelijkheid geboden om hun talent te ontwikkelen.

Zodoende wil de KNLTB de passie voor tennis vergroten, een hoog en stabiel marktaandeel in de tennissport realiseren en zijn positie als vooraanstaande en toonaangevende sportbond in Nederland versterken

Standnummer

2.43

Website

Sectoren

Dienstverlening


  • Stay Safe & Go Easy

    Veilig naar een fysieke vakbeurs!

  • Stay Safe & Go Easy

    Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

x

Wat is STAY & GO?