Yalp sport- en speeltoestellen

De rol van sportclubs verandert. Accommodaties worden steeds vaker ingericht als wijkvoorziening om deze optimaal te benutten. Overdag vindt de gymles plaats op de sportvelden, terwijl de bridgevereniging gebruik maakt van de kantine en in de avonduren wordt er voetbaltraining gegeven. Door samen te werken versterken sportverenigingen en welzijnsorganisaties, naschoolse opvang, gemeenten en scholen elkaar.