Samen naar Duurzaam

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Wil je bijvoorbeeld meer weten over het beter benutten van binnensport-accommodaties, open sportparken, circulariteit en duurzaamheid op je sportpark, of over het bouwen van sportaccommodaties en de nieuwe Omgevingswet? Kom dan bij ons langs op stand 2.5.34.