Het toekomstperspectief voor fieldmanagers en greenkeepers

Maatschappelijke, demografische en technologische ontwikkelingen bieden nieuwe perspectieven voor het vak van fieldmanagers en greenkeeper. Steeds minder jongeren zijn echter geïnteresseerd in het vak, dus hoe borgen we nieuwe instroom? Of moeten we het van zij-instromers hebben?

Jongeren hebben andere beelden over werk en arbeidsomstandigheden. Sluiten we daar voldoende op aan? Robotisering is een ontwikkeling waar onze sector ook mee te maken krijgt. Wat betekent dat voor het vak en hoeveel greenkeepers en fieldmanagers hebben we straks nog nodig? Deze en andere vraagstukken komen aan de orde tijdens de sessie. (Alle) antwoorden hebben we nog niet, dus daarover gaan we met de deelnemers in gesprek.

  • Sjaak Groen
    Sjaak Groen

    HAS Hogeschool Den Bosch

  • Johan van Apeldoorn
    Johan van Apeldoorn

    IPC Groene Ruimte

Locatie: Iepenzaal
Datum: 05/03/2020
Begin: 12:30
Einde: 13:00