Uitvoering geven aan zorgplicht bij kunstgrasvelden

Het belang van verantwoord onderhoud en beheer van kunstgrasvelden heeft volop aandacht. Zeker na de rechtelijke uitspraak Enschede over verspreiding infill-materiaal. Voor eigenaren en beheerders is het van belang de maatregelen te treffen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen om verontreiniging te voorkomen en gevolgen van eventuele verontreiniging te beperken. In het Zorgplichtdocument dat de BSNC recent met partners heeft opgesteld staan aanbevelingen voor het milieuverantwoord toepassen van materialen bij aanleg, onderhoud en renovatie van kunstgrasvelden. In deze sessie bespreken we met een panel van experts de aanbevelingen en gaan we in gesprek over de praktische toepassing aan de hand van de casus Enschede.

Locatie: Iepenzaal
Datum: 05/03/2020
Begin: 10:30
Einde: 11:00