Pesticidevrij onderhoud: monitoren, leren, aanpassen

In de Green Deal Sportvelden (GDS) is een duidelijke afspraak gemaakt: de aanleg en het onderhoud van sportvelden zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen is officieel een feit vanaf 2021. Het gebruik van chemie is dan in principe niet meer toegestaan. Dit vraagt om innovatieve oplossingen: duurzame en veilige werkmethoden in plaats van belastende middelen voor mens, dier en milieu.

De aanleg, typen onkruid, takken van sport en verschillende ondergronden samen met speltechnische kwaliteitseisen zorgen ervoor dat maatwerk per sport en locatie vereist is. Dit maatwerk vraagt om specifieke kennis en een integrale aanpak: integrated pest management (IPM).

Laat u tijdens deze lezing inspireren met innovatieve en creatieve oplossingen voor pesticidevrij onderhoud van uw sportvelden. Goof Rijndorp van Bras Fijnaart (Groenvoorziening en Cultuurtechniek) vertelt hoe, aan de hand van IPM, de veldomstandigheden worden gevolgd en wat hiervan geleerd wordt voor het duurzaam beheren van sportterreinen.

Voor wie interessant?

Professionals die betrokken zijn bij aanleg, inrichting, onderhoud en/of beheer van sportaccommodaties

  • Goof Rijndorp
    Goof Rijndorp

    Bras Fijnaart, in samenwerking met Stichting Groenkeur

Locatie: Iepenzaal
Datum: 05/03/2020
Begin: 14:30
Einde: 15:00