Naar een duurzaamheidslabel voor sportvloeren

Ulbert Hofstra is adviseur milieu en duurzaamheid bij SGS INTRON. Hij is onder meer lid van de werkgroep circulariteit en van de werkgroep duurzaamheidslabel van de BSNC. Hij was projectleider van het opzetten van de duurzaamheidsbeoordelingssystematiek van kunstgrassystemen. Hiervoor heeft SGS INTRON samen met KIWA ISA Sport een Excel rekentool ontwikkeld, waarmee de duurzaamheid van kunstgrassystemen wordt berekend en uitgedrukt in de MKI, de MilieuKostenIndicator.

Gert-Jan Vroeg heeft zijn eigen bedrijf Eco Intelligence en is namens de Rijksdienst Voor Ondernemers (RVO), project van voor de upgrade van de LCA-rekentool.

In de sessie gaat Ulbert in het upgraden van de LCA-rekentool van de BSNC tot een breed geaccepteerd objectief geheel. Om het "wij van WC-eend" effect te vermijden worden alle milieuprofielen van kunstgrasonderdelen ondergebracht in de Nationale Milieudatabase en wordt de tool onderdeel van DuboCalc. DuboCalc, dat is geïnitieerd door Rijkswaterstaat, is een breed geaccepteerde tool in de grond-, weg- en waterbouw die onder andere door Rijkswaterstaat, ProRail, waterschappen en provincies wordt ingezet in zogenaamde BPKV-aanbestedingen (Beste Prijs Kwaliteits Verhouding).

  • Ulbert Hofstra
    Ulbert Hofstra

    SGS Intron

  • Gert-Jan Vroege
    Gert-Jan Vroege

    Eco Intelligence

Locatie: Zaal 1 (BSNC en partners)
Datum: 26/04/2022
Begin: 14:30
Einde: 15:00
Sector:

Ondergronden