Recycling en hergebruik van kunstgras sportvelden

Kunstgrassystemen hebben een levensduur van 10 tot 15 jaar, waarna ten minste de toplaag vernieuwd moet worden. De sporttechnische laag en de onderbouw hebben een veel langere levensduur. Daarom is bij vernieuwing van een kunstgrasveld vaak de insteek om de sporttechnische laag en de onderbouw te behouden en te blijven gebruiken in het nieuwe kunstgrassysteem.

In deze sessie gaan Bart en Ulbert in op de te nemen stappen voor de opdrachtgever en de aannemer. Ze bespreken de aanbevelingen voor het milieu en voor de arbeidsomstandigheden:

 • Het vereiste vooronderzoek
 • De te nemen maatregelen tijdens het afvoeren van de kunstgrasmat en eventuele andere materialen.
 • De eisen aan de verwerker
 • De keuze tussen hergebruik en recyclen

Bart van Pagee is algemeen directeur en eigenaar van Kybys. Daarnaast is hij lid van de werkgroep Circulariteit van de BSNC.

Ulbert Hofstra is adviseur milieu en duurzaamheid bij SGS INTRON. Hij is onder meer lid van de werkgroep Circulariteit en van de werkgroep Duurzaamheidslabel van de BSNC

 • Bart van Pagée
  Bart van Pagée

  KYBYS

 • Ulbert Hofstra
  Ulbert Hofstra

  SGS Intron

Locatie: Zaal 1 (BSNC en partners)
Datum: 26/04/2022
Begin: 15:15
Einde: 15:45
Sector:

Ondergronden