Subsidieregelingen Sport, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in de sport niet meer in aftrek brengen. Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren kunnen zij een specifieke uitkering of subsidie aanvragen.

Ook maatregelen die leiden tot energiebesparing, een verbeterde toegankelijkheid en circulair gebruik van materialen kunnen worden gefinancierd. De financiering aan gemeenten verloopt via een specifieke uitkering. Sportverenigingen en sportstichtingen kunnen een subsidie ontvangen.

Hoe gaat dit in zijn werk? Wat betekent dit voor u? En wat wordt van u verwacht? Inmiddels heeft DUS-I ervaring opgedaan met het eerste uitvoeringsjaar. Tijdens de presentaties krijgt u informatie en tips om een aanvraag voor beide regelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. DUS-I is ook met een eigen stand vertegenwoordigd op de beurs. Hier kunt u terecht met al uw vragen.

  • DUS-I
    DUS-I
Locatie: Gymzaal
Datum: 05/03/2020
Begin: 11:30
Einde: 12:00