ASC Sports & Water

ASC Sports & Water is een onafhankelijk adviesbureau dat landelijk opereert in de bouw- en sportsector. De activiteiten in de bouw betreft het ontwerp van bemalingen voor de bouw van o.a. kelders en de aanleg van riolering. Ook betreft het adviezen voor de afkoppeling van hemelwater en het bouwrijp maken van planlocaties. ASC Sports & Water levert ondersteuning bij het realiseren, het in stand houden en het beheren van buitensportaccommodaties. Constructief denken en het nastreven van gedragen oplossingen binnen de normen van NOC*NSF en de regelgeving van de sportbonden vormen hierbij de basis van onze ondersteuning. Het bureau heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen van kunstgrasconstructies in zetting gevoelige gebieden en in waterhuishoudkundige vraagstukken op sportgebied.

  • Stay Safe & Go Easy

    Veilig naar een fysieke vakbeurs!

  • Stay Safe & Go Easy

    Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

x

Wat is STAY & GO?