PLAYCE: de ideale aanvulling voor sportparken, wijken en pleinen

Sinds begin vorig jaar heeft RSI een partnership met het Athletic Skills Model, gericht op het samenstellen van duurzame speelveldinrichtingen volgens de wetenschappelijk ASM bewegingsfilosofie, zogenaamde 'PLAYCE's. Het ASM programma zorgt voor vaardigere sporters en vitale bewegers die een duurzamer atletisch leven hebben, met plezier, variatie en inclusie als fundament.

Een gevarieerde en uitdagende omgeving moet verleiden om samen of alleen met plezier te sporten, te spelen en te oefenen. Met aantrekkelijke kleurstellingen en een frisse uitstraling is een PLAYCE de ideale aanvulling voor het sportpark waar al gevoetbald of gehockeyd wordt. Of voor in de wijk, het ziekenhuis of het schoolplein. Alle oefeningen, spelvormen, activiteiten en testafstanden zijn plug-and-play beschikbaar voor elke beweger of professional.

De unieke toepassing van variatie, asymmetrie en diverse ondergronden geeft de ruimte voor een brede motorische ontwikkeling op elk niveau en sluit aan bij de derde kernwaarde; creativiteit. Hiermee brengt een PLAYCE de waardevolle eigenschappen van het buitenspelen terug in de inrichting van sport- en speelvoorzieningen.

PLAYCE is ontworpen voor iedereen. Voor de topsport, breedtesport, gezondheidszorg, het bewegingsonderwijs of voor de recreatieve beweger. De multifunctionele speelvelden brengen alle leeftijden en alle niveaus met of zonder beperking bij elkaar. En het is daarmee een katalysator voor meer samenwerking en duurzaam gebruik.

Het ASM heeft zodoende veel raakvlakken met het Nationaal Sportakkoord en vormt de basis voor gedifferentieerde beweegprogramma's op alle niveaus en voor elke beweger.

Ieder PLAYCE speelveld wordt daarnaast geactiveerd door middel van een ASM workshop voor gebruikers als buurtsportcoaches, fysiotherapeuten, trainers en / of anderen. Er worden dit voorjaar verschillende ASM PLAYCE's verspreid over Nederland geïnstalleerd voor verschillende doelgroepen.