Interview: Nieuwe faciliteit voor kunstgrasreycling op komst

In Nederland zijn de voorbereidingen voor de bouw van de kunstgrasreycling faciliteit van Re-Match in volle gang zijn; een tweede recycler van kunstgras, centraal gelegen, op Nederlandse bodem.

Re-Match bouwt in 2021 een state-of-the-art fabriek, een fabriek die zich in het totale proces van recycling voor 100% onderscheidt van alle anderen. Stefaan Florquin, COO Re-Match, spreekt over de komst van een fabriek in Nederland in een interview;

Wat betekent dit voor Nederlandse opdrachtgevers?

"Dit betekent dat de end-of-life kunstgrasvelden die dit jaar in Nederland opgenomen worden met zekerheid gerecycled gaan worden in onze de Nederlandse fabriek. Daarnaast zullen de velden die in depot liggen in Nederland eveneens in 2021 en 2022 verwerkt gaan worden."

Waarin onderscheidt de faciliteit van Re-Match zich straks van alle anderen?

"Door de centrale ligging zal de CO2 footprint voor transport van het kunstgras laag zijn. De fabriek zal daarnaast een "zero" NOx emissie hebben en het proces gaat op groene energie draaien."

In de media worden de processen van kunstgrasrecycling vaak over één kam geschoren. Waarin onderscheidt het proces van Re-Match zich ten opzichte van dat van anderen?

"De eerste stap in verschil van aanpak is al zichtbaar op het veld. Re-Match heeft de bewuste keuze gemaakt om het end-of-life kunstgras op het veld in te pakken in gerecycled plastic (sleeven). Dit om de verspreiding van microplastics en infill tegen te gaan. Het gerecycled plastic wordt gelijktijdig met het kunstgras vermalen en komt terug in de polyolefin stroom en voegt niet toe aan het plastic probleem."

"Het volledige proces van Re-Match, van het verwijderen van de kunstgras mat tot en met de levering van back-end producten is traceerbaar en transparant; elk veld krijgt een uniek batchnummer dat te volgen is tijdens het gehele proces. Iedere batch wordt afzonderlijk gerecycled. Hierdoor kan Re-Match, de opdrachtgever, informeren over de status van het veld en de producten die uit het veld gekomen zijn."

"De componenten die uit het veld komen worden door een gepatenteerd recyclingproces gescheiden zonder toevoeging van water en/of chemicaliën. Er is dan ook geen sprake van "slib waste" wat wel ontstaat bij een wasproces."

"De eindproducten zijn 99% zuiver en geschikt als infill voor nieuwe sportvelden maar ook voor diverse industriële toepassingen en hierdoor een uitstekende vervanging voor virgin grondstoffen."

Het proces als boven omschreven, klinkt als hoogwaardige recycling…

"Re-Match heeft een Environmental Technical Verification (ETV), een verificatie (op Europees niveau) die door derden is uitgevoerd om vast te stellen dat het Re-Match proces (ISO 14043 getoetst) voldoet aan de beschreven innovatieve milieutechnologiën. Ook voor de Nederlandse fabriek en het proces, dat nog geavanceerder zal zijn dan het bestaande proces in Denemarken, worden voorbereidingen getroffen voor diverse certificeringen."

De ambitie van de Nederlandse regering is in 2050 volledig circulair te zijn. Hoe ziet Re-Match haar rol hier in?

"Alle back-end producten kunnen op dit moment al ingezet worden voor diverse toepassingen en ter vervanging van virgin materialen. Ook onze vezel wordt al omgezet in agglomeraat dat toegepast wordt in de vervaardiging van kantplanken, picknickbanken en verkeerspaaltjes. De ambitie van Re-Match gaat echter verder. Wij willen ons blijven ontwikkelen en onze processen blijven verfijnen.Daarom heeft Re-Match in 2020 van de Europese Green Deal een subsidie ontvangen van 2,5 miljoen. Deze hebben we ontvangen voor ons yarns-to-yarns programma. Op labo schaal kunnen we inmiddels van de oude kunstgras vezel nieuwe vezels maken. Op dit moment doen we testen op industriële schaal."

Tot slot, waarom zou een gemeente bij de renovatie van een end-of-life veld, voor Re-Match moeten kiezen?

"Lettende op de "2050 – doelstelling" van de Nederlandse overheid is Re-Match een verantwoorde keuze als het gaat om volledige circulariteit. De opdrachtgever confirmeert zich bij deze keuze aan de meest optimale recycling van het end-of-life kunstgras."