SGS INTRON

Keuring en certificering van uw sportvloer

Wij inspecteren, testen, keuren, certificeren en verbeteren (componenten voor) kunststof binnen- en buitensportvloeren en kunstgrasvelden. Wij zijn bekend met de eisen die sporters en sportbonden stellen en zijn erkend door het NOC*NSF, FIH en FIFA. Dit betekent dat wij nationaal en internationaal keuringen van sportvloeren mogen uitvoeren. Wij testen sportconstructies en de hierin toegepaste materialen en toetsen deze aan de normen en bondsreglementen. Na een positieve opleveringskeuring wordt een NOC*NSF-certificaat verstrekt. Tevens verrichten wij keuringen van kunstgrasvelden ten behoeve van het verkrijgen van een FIFA- of FIH-certificaat.

Met onze kennis helpen wij u duurzame, veilige sportvloeren te realiseren met optimale sporttechnische prestaties.

Verplichte herkeuring kunstgras voetbalvelden
Wij kunnen u ook helpen met de verplichte herkeuring van acht jaar oude kunstgras voetbalvelden volgens gebruiksnorm NOC*NSF-KNVB-2-18

Onze diensten:

  • (her)keuring van sportvloeren
  • materiaal- en constructietesten;
  • CE-markering voor (componenten van) sportvloeren;
  • advisering op het gebied van duurzaamheid, onderhoud en renovatie;
  • ontwikkeling en verbetering van materialen voor sportvloeren en sportconstructies;
  • second opinion.